Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_4082 img_6680 img_6272 img_0193 img_0066 img_6681 img_5910 img_5230 img_0223 img_6319 img_5907 img_6328 img_6386 img_6229 img_6307 img_6372 img_4026 img_6653 img_5789 img_0181 img_6634 img_6485 img_0095 img_5209 img_6382 img_6377 img_6380 img_6157 img_0177 img_5206 img_4986 img_6435 img_0199 img_4998 img_4995 img_0078 img_0179 img_6445 img_4990 img_6540
หมวดหมู่ต่างๆ