Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_6441 img_6780 img_6328 img_6157 img_0223 img_6320 img_0132 img_5209 img_6300 img_6382 img_6653 img_4082 img_6634 img_6272 img_0177 img_0182 img_5021 img_0193 img_6538 img_0095 img_6681 img_0181 img_6445 img_4065 img_6309 img_6229 img_6188 img_0180 img_6739 img_0013 img_5805 page img_0073 img_6487 img_5836 img_4995 img_0095 img_0066 img_6377 img_6663
หมวดหมู่ต่างๆ