Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_6386 img_4998 page img_0013 img_0073 img_6538 img_6372 img_6441 img_0078 img_4990 img_6377 img_4053 img_0223 img_4995 img_6435 img_6300 img_0182 img_5230 img_6780 img_0066 img_6382 img_6157 2012-07 img_6424 img_6445 img_6309 img_6188 img_5910 img_5777 img_4115 img_0180 img_0027 img_6328 img_6738 img_0179 img_0181 img_4082 img_5836 img_5021 img_4986
หมวดหมู่ต่างๆ