Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_5910 img_0180 img_0066 img_0027 page img_5841 img_6386 img_5021 img_6328 img_5907 img_5836 img_5789 img_5230 img_6424 img_0193 img_0178 img_4986 img_6738 img_6377 img_6780 img_0066 img_5805 img_6372 img_6229 img_6663 img_6538 img_6739 img_6629 img_5777 img_6634 img_0177 img_0199 img_4990 img_6300 img_0179 img_6487 img_6272 img_4998 img_0181 img_6680
หมวดหมู่ต่างๆ