Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_6253 img_6568 img_6643 img_0223 img_6540 img_4082 img_5841 img_0027 img_6377 img_0066 img_0180 img_0013 img_6380 2012-07 img_6300 img_5834 img_6307 img_5805 img_6487 img_4998 img_6319 page img_6445 img_6739 img_6653 img_4986 img_6188 img_0132 img_0177 img_4026 img_0095 img_5910 img_5907 img_5230 img_6085 img_6538 img_6157 img_0182 img_6634 img_5836
หมวดหมู่ต่างๆ