Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_6780 img_6538 img_5805 img_4053 img_5789 img_4986 img_6382 img_6435 img_5834 img_6377 img_6309 img_0193 img_5910 img_0027 img_6320 img_4082 img_0013 img_0073 img_6681 img_6307 img_0180 img_5841 img_6085 img_6653 img_0199 img_4115 img_6629 img_6643 img_6738 img_0066 2012-07 img_6634 img_6188 img_4026 img_0223 img_0181 img_6445 img_0095 img_6253 img_6441
หมวดหมู่ต่างๆ