Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_0132 img_6653 img_0027 img_4986 img_4053 img_6188 img_5910 img_6487 img_6372 img_6229 img_0078 img_5805 img_5777 img_4998 img_6663 img_0095 img_0223 img_6780 img_5836 img_6681 img_6307 img_6380 img_6085 img_6272 img_4082 img_6634 img_4115 img_0095 img_4995 img_6300 img_5887 img_6253 img_5841 img_0013 img_4990 img_4065 img_0182 img_6309 img_6441 img_6680
หมวดหมู่ต่างๆ