Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_5834 img_0095 2012-07 img_6653 img_6424 img_0193 img_0180 img_6272 img_5805 page img_4053 img_5777 img_5907 img_5209 img_6085 img_0013 img_6485 img_0179 img_6634 img_6441 img_4990 img_4115 img_6487 img_6229 img_6372 img_6253 img_0178 img_0066 img_6643 img_6739 img_6309 img_6681 img_4082 img_6319 img_6680 img_5789 img_0182 img_6328 img_5841 img_0177
หมวดหมู่ต่างๆ