Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_6634 img_6629 img_0066 img_6372 img_5841 img_6272 img_6445 img_0095 img_6681 img_4995 img_6441 img_6253 img_6320 img_0178 img_6680 img_0179 img_6328 img_4115 img_6485 img_0177 img_6435 img_6309 2012-07 img_6307 img_6085 img_4082 img_0193 img_4990 img_0073 img_0132 img_5887 img_5907 img_6739 img_5206 img_0181 img_0223 img_0078 img_0180 img_5777 img_6380
หมวดหมู่ต่างๆ