Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_0095 img_6435 img_6300 img_6441 img_6681 img_6780 img_0013 img_6328 img_6188 img_6424 img_5910 img_6270-2 img_0182 img_4990 img_0193 img_5834 img_0177 img_6253 img_4065 img_0078 img_6372 img_6538 img_5887 img_6309 img_6085 img_0180 img_0223 img_6382 img_6643 img_6653 img_6307 img_6380 img_6157 img_6485 img_5789 img_4986 img_6487 img_6319 img_4082 img_4998
หมวดหมู่ต่างๆ