Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_5834 img_6085 img_0095 img_6681 img_0182 img_0177 img_5777 img_6188 img_6424 img_5910 page img_0027 img_6663 img_5230 img_6653 img_4065 img_6229 img_0066 img_6487 img_6738 img_0181 img_6380 img_6272 img_5887 img_5206 img_6634 2012-07 img_5841 img_0199 img_5907 img_4053 img_0180 img_0223 img_0178 img_6680 img_6435 img_5836 img_6309 img_6157 img_6780
หมวดหมู่ต่างๆ