Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_6300 img_6445 page img_4995 img_0223 img_0066 img_4082 img_0180 img_6538 img_6372 img_5777 img_6540 2012-07 img_6435 img_0199 img_6377 img_0181 img_6253 img_5206 img_6485 img_4065 img_4053 img_5021 img_6272 img_6653 img_5789 img_5230 img_0193 img_6441 img_6629 img_6643 img_6738 img_0179 img_6320 img_5887 img_5841 img_0132 img_6634 img_6663 img_4990
หมวดหมู่ต่างๆ