Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_4065 img_6188 img_0073 img_0095 img_6441 img_6681 img_6300 img_4115 img_6229 img_5206 img_0193 img_6485 img_0223 img_6380 img_6382 img_4082 img_5777 img_6445 img_0066 img_4995 img_5887 img_0199 img_6309 img_0179 img_6085 img_5209 img_6319 img_0066 img_6328 img_0182 img_5834 img_6487 img_6568 img_6435 img_6680 img_5836 img_0013 img_6372 img_6424 img_6253
หมวดหมู่ต่างๆ