Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_0199 img_0013 img_4115 img_6377 img_6643 img_5209 img_6424 img_6380 img_0132 img_6328 img_0078 img_6653 page img_6485 img_4053 img_6085 img_6300 img_6739 img_0066 img_4986 img_4998 img_0182 img_6188 img_5789 img_6372 img_6738 img_0095 img_5834 img_5836 img_4026 img_0181 img_0193 2012-07 img_0066 img_6382 img_6435 img_6680 img_0027 img_6568 img_0180
หมวดหมู่ต่างๆ