Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_5805 img_0223 img_6377 img_5907 img_6253 img_6386 img_5910 img_6441 img_6663 img_4053 img_4065 img_6380 img_6634 img_6328 img_6424 2012-07 img_6568 img_4082 img_0182 img_4995 img_6229 img_4115 img_0193 img_5777 img_0073 img_5230 img_0132 img_5834 img_6300 img_5206 img_6780 img_6739 img_6487 img_0027 img_0178 img_6157 img_0095 img_6085 img_6320 img_6485
หมวดหมู่ต่างๆ