Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_4998 img_0073 img_0193 img_5206 img_5910 img_6372 img_6487 img_5789 img_0178 img_6382 img_6445 img_6085 img_6629 img_6307 img_0182 img_5209 img_5841 img_0179 img_6568 img_6253 img_5836 img_0095 img_0027 img_0095 img_0013 img_5907 img_6424 img_4986 img_6319 img_5834 img_6380 img_5805 img_0066 img_6270-2 img_6663 img_0132 img_6377 img_0066 img_0199 img_4115
หมวดหมู่ต่างๆ