Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_0027 img_6309 img_4053 img_6188 img_5834 img_5887 img_0178 img_6229 img_6300 img_4986 img_6382 img_5836 img_6663 img_6568 img_4998 img_0132 2012-07 img_5021 img_0199 img_5206 img_0013 img_4065 img_6307 img_6681 img_6738 img_0095 img_6629 img_6540 img_6445 img_5209 img_0066 img_5841 img_6272 img_0066 img_0182 img_0177 img_6435 img_0223 img_6538 img_6270-2
หมวดหมู่ต่างๆ