Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วัดนันตาราม เลขที่ ๑ หมู่ ๑๓ บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๖๓๖ , ๐๕๔-๔๕๔๐๑๔

ทำวัตร เช้า – เย็น

อยู่ระหว่างจัดทำ

Leave a Reply

วัดนันตารามทีละภาพ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพวัดนันตาราม
img_4990 img_6320 img_6540 img_0027 img_6739 img_6307 img_6680 img_5887 img_6300 img_0095 img_6485 img_5805 img_6629 img_5834 img_6382 2012-07 img_0178 img_0179 img_0078 img_6270-2 img_5206 img_6386 img_4053 img_6085 img_6372 img_4082 img_6643 img_5777 img_0095 img_6441 img_0132 img_0180 img_0193 img_0066 img_6377 img_0066 img_4065 img_6229 img_6328 img_6681
หมวดหมู่ต่างๆ